Uued õppetasud alates 1. september 2017

Võru Linnavalitsuse korraldus “Õppetasude kehtestamine huvikoolides”

õppegrupp kuu õppetasu €
kunst eelõpe (2x nädalas) /osaline (1x nädalas) 18 / 12
kunst põhiõpe (I-V kursus) 25
noorte kunstistuudio (2x nädalas) / osaline (1x nädalas) 18 / 12
kunst huviõpe (2x nädalas) / osaline (1x nädalas) 18 / 12
tarbekunsti stuudio (1x nädalas) 12
tants (kõik õppegrupid) 18
   
tantsuõpe täiskasvanutele 25
kunstiõpe täiskasvanutele 27

Õppetasu maksmine toimub igakuise maksuteatise alusel.

Palume kinni pidada õppetasu maksmise tähtajast.

Maksuteatis saadetakse õppetasu tasuva lapsevanema e-maili aadressile, selle puudumise korral edastatakse paberkandjal õpilasele.

Maksuteatise kaotamise korral saab õppetasu maksta ka ilma õpilase viitenumbrita, kuid kindlasti tuleb „selgitusse“ märkida lapse nimi, õppegrupi nimetus ja millise perioodi eest õppetasu makstakse.

Õppetasu rakendatakse 1. septembrist kuni 31. maini.

Õppetasu rakendamise peatamine õppeaasta keskel toimub erandkorras, juhul kui õpilane katkestab õpingud. Selleks esitab lapsevanem (hooldaja) koolile taotluse õpilase nimekirjast kustutamiseks ja õppetasu peatatakse nimekirjast väljaarvamisele järgnevast kuust. (Näiteks – kui vastav taotlus esitatakse koolile 7. või 15. või 26. märtsil, siis õppetasu arvestamine peatatakse alates aprilli kuust).

Õpilase puudumise korral õppetasus ümberarvestusi ei tehta.

Õppetasu maksmiseks soovitame pangas sõlmida otsekorraldusleping.

Võru Kunstikooli arveldusarved:

SEB Pank – a/a EE241010220032995018

Swedbank – a/a EE752200221023375313

Rahvastikuregistri järgi Võru linnas elavatele makseraskustes peredele on võimalik rakendada õppemaksu maksmisel soodustust. Selleks tuleb esitada vabas vormis vastavasisuline taotlus koos põhjendavate dokumentidega kooli direktori nimele. Taotluse rahuldamise korral rakendatakse õppemaksu soodustust taotluse esitamisele järgnevast kuust.