Võru Kunstikooli ruumides alates 14.detsembrist 2020 õppetunde ei toimu. Õpetajad on edastanud õpilastele eelmisel õppenädalal või edastavad 14.-18. detsembril projektõppe ülesanded eKooli kaudu.

Õpilased ja/või lapsevanemad, kes ei ole liitunud eKooliga saavad ülesande e-posti teel. Küsimuste osas, mis puudutavad õppeülesandeid ja –vahendeid, pöörduda palun juhendava õpetaja poole (kontaktid kodulehel).

Kunstikooli tunnid toimuvad lasteaedades Päkapikk ja Sõleke kuni koolivaheajani tavapärasel ajal. Vaheajal (23.12-10.01) lasteaedades tunde ei toimu.

Erakorralised juhendatavad tunnid, mis toimuvad 14.-18.12 ja nende korraldus on kokku lepitud aineõpetajaga.

Loodame, et kohtume kõigiga pärast vaheaega, 11.jaanuaril 2021 tavapäraselt ja koolimajas!