Eilse, 7.01.21 seisuga on valitsus kiitnud põhimõtteliselt heaks koolides kontaktõppe taastumise,

kuid piirangute jätkumise huvihariduses alates 11.01.2021.
https://www.kriis.ee/et/uudised/13-maakonnas-jaavad-kehtima-piirangud-huviharidusele-noorsootoole-taiendoppele-ja-spordile
Valitsuse täpsem korraldus koostatakse täna, aga põhimõtted on teada.

Alates esmaspäevast, 11.01.2021 toimub kunstikoolis piirangutega kontaktõpe:

  • õppegrupis tohib olla 11 inimest (koos juhendajaga) siseruumides; välitingimustes kuni 25 inimest;
  • hajutamise nõue ruumis;
  • tuleb arvestada, et üks õppegrupp ei puutuks kokku teiste gruppidega;
  • kinni tuleb pidada kehtivatest hügieeninõuetest ja usaldusmeetmetest: tihe käte pesu, desinfitseerimisvahendite kasutamine, õpetajatel maskikandmise kohustus jne.
  • mudilasi kooli toovad lapsevanemad annavad lapse üle õpetajale kooli uksel; teised lapsevanemad ja kooli külastada soovivad inimesed lepivad kohtumise eelnevalt telefoni teel kokku.

Piirangutest kinnipidamisega saame minimeerida nakatumisohtu ja ära hoida kooli distantsõppele mineku.

Piiranguid hinnatakse uuesti kahe nädala pärast.

Jõudu algavaks õppeperioodiks ning hoiame ennast ja teisi!