Ülle Hummal

Rõõmustame
ja õnnitleme
meie õpetaja
Tiina Suumanni 
edu üle vabariiklikul
õpiülesannete konkursil!

Võru Kunstikool 
on vaheajal
24.- 28.10.2022
Reibast vaheaega
ja kohtume taas
31.10.2022!