Võru Kunstikooli hoolekogu liikmed:

Inge Järvpõld – Võru Linnavolikogu esindaja
Riina Laanelepp – toetavate organisatsioonide esindaja
Maiden Paljak – õpetajate esindaja
Ingrid Luik Semevsky – lastevanemate esindaja
Marju Parv – lastevanemate esindaja
Kertu Peelo – õpilaste esindaja

 

Hoolekogu otsused