Võru Kunstikooli hoolekogu liikmed:

Inge Järvpõld – Võru Linnavolikogu esindaja
Riina Laanelepp – toetava organisatsiooni esindaja
Janeli Sikaste – õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindaja
Katre Sissas – lastevanemate esindaja
Marju Parv – lastevanemate esindaja
Liis-Loreen Sepp – õppurite esindaja

 

Hoolekogu otsused