Võru Kunstikooli hoolekogu liikmed:

Maire Eiche – Võru Linnavolikogu esindaja, maire.eiche@gmail.com
Siiri Konksi – toetava organisatsiooni esindaja, siiri.konksi@voruvald.ee
Triin Kristerson – õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindaja, triinkristerson@gmail.com
Katre Sissas – lastevanemate esindaja, katresissas@gmail.com
Marju Parv – lastevanemate esindaja, marju198@gmail.com
Liis-Loreen Sepp – õppurite esindaja, sepp.liisloreen@gmail.com

 

Hoolekogu otsused