Võru Kunstikooli hoolekogu liikmed:

Inge Järvpõld – Võru Linnavolikogu esindaja, inge@lasva.ee
Ülle Tillmann – toetava organisatsiooni esindaja, ulle.tillmann@voruvald.ee
Janeli Sikaste – õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindaja, sikastejaneli@gmail.com
Katre Sissas – lastevanemate esindaja, katremugu@hot.ee
Marju Parv – lastevanemate esindaja, marju198@hot.ee
Liis-Loreen Sepp – õppurite esindaja, sepp.liisloreen@gmail.com

 

Hoolekogu otsused