õppegrupp kuu õppetasu €
kunst eelõpe eelkooliealistele 2x nädalas / 1x nädalas 20/15
kunst eelõpe kooliealistele 2x nädalas / 1x nädalas 25/19
kunst põhiõpe (I-V kursus) 30
1 valikaine (1x nädalas) 19
2 valikainet (2x nädalas) 25
tants (kõik õppegrupid) 25
tantsuõpe täiskasvanutele 36
kunstiõpe täiskasvanutele ( akadeemiline tund) 6

Võru LV korraldus õppetasu kehtestamine huvikoolides

Õppetasu maksmine toimub igakuise maksuteatise alusel.

Palume kinni pidada õppetasu maksmise tähtajast.

Maksuteatis saadetakse õppetasu tasuva lapsevanema e-maili aadressile, selle puudumise korral edastatakse paberkandjal õpilasele.

Maksuteatise kaotamise korral saab õppetasu maksta ka ilma õpilase viitenumbrita, kuid kindlasti tuleb „selgitusse“ märkida lapse nimi, õppegrupi nimetus ja millise perioodi eest õppetasu makstakse.

Õppetasu rakendatakse 1. septembrist kuni 31. maini.

Õppetasu rakendamise peatamine õppeaasta keskel toimub erandkorras, juhul kui õpilane katkestab õpingud. Selleks esitab lapsevanem (hooldaja) koolile taotluse õpilase nimekirjast kustutamiseks ja õppetasu peatatakse nimekirjast väljaarvamisele järgnevast kuust. (Näiteks – kui vastav taotlus esitatakse koolile 7. või 15. või 26. märtsil, siis õppetasu arvestamine peatatakse alates aprilli kuust).

Õpilase puudumise korral õppetasus ümberarvestusi ei tehta.

Õppetasu maksmiseks soovitame pangas sõlmida otsekorraldusleping.

Võru Kunstikooli arveldusarved:

SEB Pank – a/a EE241010220032995018

Swedbank – a/a EE752200221023375313