Õppeaasta kestab õppeaasta algusest ühel kalendriaastal uue õppeaasta alguseni järgmisel õppeaastal.
Õppetöö algab 1. septembril ning koosneb õppeperioodist ja koolivaheaegadest, kokku 35 õppenädalat.
Vaheajad kunstikoolis kattuvad üldhariduskoolide vaheaegadega. Vaheaegadel võimaldatakse õppetöö vähemas mahus, arvestades õpilaste soove.
Kunsti õppesuuna põhiõppes on õppeaasta jaotatud poolaastateks ja toimub antud perioodi tööde hindamine.
Kooliaasta lõpul toimub kunstisuuna põhiõppe- ja/või tantsuõpilaste suvepraktika (laager).

Võru Kunstikooli õppesuunad:

Kunst
• süvaõpe
       eelõpe
       põhiõpe
• valikainete õpe e vabaõpe

Tants
• süvaõpe
      eelõpe
      põhiõpe