Eelõpe

7-9 aastastele (vajadusel ja võimalusel võetakse vastu ka nooremaid õpilasi)
Õppetöö toimub kunstikooli süvaõppe eelõppe õppekava alusel, kahel päeval nädalas, 1-2 tundi korraga (2x 1-2X45 min).
Õppeained: joonistamine, maalimine, kompositsiooni- ja vormiõpetus.
Kunsti süvaõppe õppekava loob võimalused teadmiste ja oskuste omandamiseks ning arendamiseks kujutava, visuaal- ja rakenduskunsti valdkonnas. Tutvume erinevate väljendusvahendite võimalustega, arendame analüüsivõimet, oleme loovad ja loomingulised, uurime kunstikultuuri.
Õpiaeg vaba, täismahus 4 aastat. (Süvaõppe võimalik õpiaeg täismahus 12 aastat)

Põhiõpe

10-19 aastastele
Õppetöö toimub kunstikooli süvaõppe põhiõppe õppekava alusel, kolmel päeval nädalas, 2-3 tundi korraga (3x 2-3X45 min).
Põhiõppeained: joonistamine, maalimine kompositsiooniõpetus; kunstilugu integreerituna põhiõppeainetesse.
Lisaaine valitakse õppeaasta/poolaasta lõikes, vastavalt õpetajate-õpilaste soovile ja võimalustele.
I kursusele võetakse vastu 10-12 aastaseid noori, II ja III kursusele vabade kohtade olemasolul.
Kunsti süvaõppe õppekava loob võimalused teadmiste ja oskuste omandamiseks ning arendamiseks kujutava, visuaal- ja rakenduskunsti valdkonnas. Tutvume erinevate väljendusvahendite võimalustega, arendame analüüsivõimet, oleme loovad ja loomingulised, uurime kunstikultuuri.
Järgmisele kursusele üleviimise eelduseks on positiivselt hinnatud õppetöö.
Õpiaeg 5 aastat.

Huviõpe

10-15 aastastele
Õppetöö toimub kunstikooli huviõppe õppekava alusel, kahel päeval nädalas, minimaalselt 2 tundi koraga (2x 2X45 min). Huviõpe e. osaõpe on alternatiiviks põhiõppele: õppetöö toimub vähemas mahus ja õpilastele, kes erinevatel põhjustel ei osale süvaõppes.
Õppeained: joonistamine, maalimine, kompositsiooniõpetus.
Kunsti huviõppe õppekava loob võimalused teadmiste ja oskuste omandamiseks ning arendamiseks kujutava kunsti valdkonnas. Oleme loovad ja loomingulised.
Õpiaeg vaba, täismahus 5 aastat.

Noorte kunstistuudio

16-19 aastastele
Õppetöö toimub kunstikooli süvaõppe õppekava alusel, kahel päeval nädalas, minimaalselt 3 tundi korraga (2x 3X45 min).
Õppeained: joonistamine, maalimine, kompositsiooniõpetus.
Kunsti süvaõppe õppekava loob võimalused teadmiste ja oskuste omandamiseks ning arendamiseks kujutava ja visuaalse kunsti valdkonnas. Tutvume erinevate väljendusvahendite võimalusega, arendame analüüsivõimet, oleme loovad ja loomingulised, uurime kunstikultuuri.
Õpiaeg vaba, täismahus 3 aastat.

Tarbekunsti stuudio

10-15 aastastele
Õppetöö toimub kunstikooli tarbekunsti õppekava alusel, kahel päeval nädalas, minimaalselt 2 tundi korraga (2x 2X 45 min).
Tarbekunsti õppekava loob võimalused käelise tegevuse arendamiseks, tutvustab erinevaid voolimise, tekstiilikunsti ja klaasisulatuse tehnikaid, materjale ning üldisi aluseid. Omandame ja täiendame oskusi praktilise otstarbega esemete loomisel ja kujundamisel, arendame fantaasiat, loovust, vormi- ja värvitaju.
Õpiaeg vaba.

Tants

7-19 aastastele (vajadusel ja võimalusel võetakse vastu ka nooremaid õpilasi)

Õppetöö toimub kunstikooli tantsu õppekava alusel, 2-3 korda nädalas, 2-6 tundi.
Tantsu õppekava sisaldab mitmekülgset tantsuõpet ja erinevaid tantsustiile. Arendame tantsulist aeroobikat, koordinatsiooni, rütmitunnet, tantsumälu, esinemisjulgust ja meeskonnatöö oskusi.
Õppekavas I-III aste. Õpiaeg vaba, täismahus 12 aastat.