OTSUSTATI:
1.1 Hoolekogule valiti ühehäälselt uus esimees, aseesimees ja protokollija.
2.1 Hoolekogu tutvus 2021 a tegevusaruandega (lisatud).