OTSUSTATI:

Hoolekogule kuulas ära ülevaate 2022.a. tegevustest ja majandamisest.

Hoolekogu kuulas ära ülevaate 2023.a. eelarvest.