elamusaastavol22Eesti Kultuuri Koja kultuurihariduse töögrupi ettevõtmise Elamusaasta vol 2 selle aasta külalisteks Võru Kunstikoolis olid klaasikunstnik Mare Saare ja metallikunstnik Nils Hint.

Klaasikunstnik Mare Saare on Eesti Kunstiakadeemia klaasikunsti osakonna professor ja osakonna juhataja. Lisaks pedagoogilisele tegevusele olnud pidevalt tegev ka loovisikuna, viljeldes vitraaži, sulatustehnikaid (pâte de verre’i tehnika esmaviljeleja Eestis), graveerimist, happesöövitust, klaasimaali. Loonud vitraaže ühiskondlikele hoonetele. Esineb näitustel alates 1978. aastast. Olnud mitmete erialaprojektide kuraatoriks. Viinud läbi tehnoloogilisi uuendusi klaasierialal. Tutvustanud Eestit ja eesti klaasikunsti ettekannetega rahvusvahelistel erialaüritustel. Sepakunstnik Nils Hint omandab hetkel magistrikraadi sepakunsti erialal Eesti Kunstiakadeemias. Osaleb näitustel alates 2009 a. Auhinnatud 2012 SA Noor Ehe eripreemiaga Tallinna 6. Tarbekunsti Triennaalil. N. Hint on kunstnikerühmituse Otse! liige.

Kunstnikke kuulama tulnud noored said ülevaate klaasi ja raua erinevatest kasutusvõimalustest, samuti ettekujutuse sepa- ja klaasikunstniku igapäevasest tööst. Noored said teada, kuidas klaasi ja rauda töödeldakse, kuidas kõigest sellest saab kunst, millised on nende kahe väga erineva materjali seosed, ning kus seda kõike õppida saab. Huvitav oli Mare Saare klaasikunsti ajaloo ettekanne. Kindlasti oskavad nüüd noored kunstihuvilised nii rauast kui klaasmaterjalist tehtut vaadelda hoopis teise pilguga.

Aitäh teile, kultuurikoja ettevõtlikud inimesed ja suured tänud Mare Saarele ja Nils Hintile – Võru Kunstikooli noored said jälle teadmiste ja elamuse võrra rikkamaks!

Õpilaste muljeid kohtumisõhtust:

° … üritus oli väga tore, sain klaasi ja raua osas palju targemaks. Ma ei teadnudki, et klaasikunst nii kaua eksisteerinud on. Pidasin klaasiks vaid seda läbipaistvat materjali, mis kliriseb. Oli meeldiv kuulata tarkade inimeste teadmisi ja kogemusi.

º… midagi kurta pole. Polnud just sellised alad, millest eriti huvituksin, kuid klaasi ajalugu oli põnev. Oleks tahtnud videot näha, millest räägiti, aga ajapuuduses vaatamata jäi. Sain teada rohkem sepistamisest ja oskan nüüd käsitsi tehtud raudesemeid rohkem hinnata.

°… kohtumisõhtu oli väga põnev. Sain ülevaate klaasi ja metalli kasutusvõimalustest ja nende materjalidega töötavate inimeste maailmast ja kuidas metalli- ja klaasikunstnikud leiba teenivad.