ekskursioon tartu2012Külastasime Tartu Kunstimuuseumis näitusi „Talvevalgus“, „Endel Kõks. Vapruse, vabaduse ja rõõmuga!“ ja „Elmar Kits. Minu inimesed“.  „Talvevalguse“ ekspositsioon koosnes eesti kunstitalveteemalistest maalidest läbi aegade. Näha sai nii baltisaksa kunstnike peene detailirohkusega maalitud olustikke, pallaslaste loomingut kui kaasaegsete kunstnike sümbolismi ja ekspressionismi. Näitusest, selle saamisloost, koostamisest ja kunstnikest andis hea ülevaate näituse kuraator Reeli Kõiv. Huvitava meeleolu lõid teostega seostuvad luule- või proosakatked eesti kirjandusest.

Silmaringi avardas ka filmiprogramm Peeter Mudistist ja Raul Rajangust. Mõlema kunstniku looming kuulus samuti selle näituse väljapanekute hulka.

Legendaarse rännumehe E. Kõksi ja tuntuima pallaslase E. Kitse näitused pakkusid paremikku mõlema loomingust, lisaks kunagise Tartu kolmiku Kõks-Kits-Mikko teoseid. Üllatasid värvikad E. Kõksi indiaani etnograafiliste mõjutustega abstraktsioonid.

Lisaks kunstimuusemile külastasime Tartu Kõrgema Kunstikooli galeriis näitust „Naerev loom/ Animal ridens“. Näitusel olid eksponeeritud aastatel 2010-2012 lõpetanud vilistlaste tööd, kus teiste hulgas esinesid ka kaks Võru Kunstikooli kunagist kasvandikku: Tanel Tolsting ja Laura Vähi.

Liia Leppik