Täname kõiki lapsevanemaid, kes rahuloluküsitlusele vastasid.

  •  

Küsitlus saadeti 168-le lapsevanemale meie kooli 220-st lapsevanemast (seekord jäid välja mudilasrühmade lapsevanemad). Vastajaid kokku oli 64, st 38% küsitletutest.
Kõigi lastevanemate poolt edastatud konstruktiivsete ettepanekutega püüame võimaluste piires arvestada.

Meeldivat koostööd soovides,
Liia Leppik, kooli direktor

Küsitluse tulem