002Kunsti põhi- ja täiendõppe õpilased osalesid 17. aprillil Kumus erinevates haridusprogrammides.

V kursuse ja täiendõppe õpilased seletasid maailma lahti Dénes Farkase näitusel „Ilmne paratamatus”. II – IV kursuse õpilased käisid XVI Tallinna graafikatriennaali näitusel „Kirjaoskus – kirjaoskamatus“, kus mõtiskleti ja arutleti erinevate graafiliste teoste üle ning tutvustati oma mõtteid ka teistele. Taaskasutades oma sõnu loodi  ootamatuid visuaalseid erroreid, mis lisati lõputusse sõnajadasse. I kursuse noortel valmis muuseumitunnis isiklik reisikiri, mis koosnes tähtedest, joonistustest ja isegi luulest.

Lisaks külastati Tallinna Kunstihoonet, kus esitletakse praegu Eesti maalikunstnike värsket loomingut.