Võru Kunstikooli suvine kunstilaager toimub 4.-8. august 2014 Räpinas (ööbimisega Räpina Aianduskooli õpilaskodus).

Laagri osavõtutasu 80 € palun tasuda hiljemalt 31. maiks 2014 Võru Kunstikooli arveldusarvele SEB Pank : 10220032995018 või Swedbank: 221023375313; lisada kindlasti lapse nimi ja märgusõna LAAGER.

Vajadusel võib osavõtutasu maksta kahes jaos: aprillikuu jooksul 40 € ja maikuu jooksul 40 €, ärge unustage lisada lapse nime ja märgusõna.

Kui Teie laps mingil põhjusel ei saa laagris osaleda, teatage sellest kindlasti kursusejuhendajale või kooli sekretärile hiljemalt  05. maiks 2014 (kontaktid leiate kodulehelt). Laagrist mitteosalemise korral on õpilasel võimalus õppe-ülesanded suve jooksul iseseisvalt sooritada ja esitada need kokkulepitud ajal enne uue õppeaasta algust, hiljemalt 31. augustiks 2014.