Taotlusi võetakse vastu 1. – 3. september 2015 kella 12 -18

Vormikohase taotluse kunstikooli õppima asumiseks esitab lapsevanem (hooldaja), võttes sellega endale vastutuse oma lapsele õppimiseks vajalike tingimuste loomise ja õppetasu õigeaegse tasumise eest.
Vastuvõtu taotluse blanketi täitmiseks ja edastamiseks on järgmised võimalused:
1. kunstikoolis kohapeal;
2. printida vastuvõtu taotlus  pdf variant välja, täita ja saata postiga või tuua kunstikooli;
3. täita vastuvõtu taotlus doc variant, allkirjastada digitaalselt ja saata e-posti teel aadressil kunstikool@voru.ee

 
Vastuvõtt õppesuunal KUNST
kliki tabelil
Print

Vastuvõtt õppesuunal TANTS
kliki tabelil
Print

Taotlus tuleb esitada ka eelneva(te)l õppeaasta(te)l kunstikoolis õppinud õpilase vanemal, välja arvatud põhiõppe õpilased.

Õppetöö algab septembri teisest nädalast!

Vabade kohtade olemasolul võetakse õpilasi vastu ka õppeaasta jooksul.

 

Kunstikooli kontaktid:
Lembitu 2, Võru (III korrus)
tel 782 8031 (sekretär, õpetajate tuba), 782 4326 (direktor)
e-post – kunstikool@voru.ee