Anname teada, et linnavalitsus on õppetasu toetuse taotluste vastuvõttu pikendanud 10 päeva võrra – uus tähtaeg on 25.04.

Huvitegevuse toetuse saamiseks esitab lapsevanem Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda (sotsiaaltööspetsialist Eve Tšegurov, tel 785 0942, e-post: eve.tsegurov@voru.ee) taotluse, millele on lisatud eelneva kuu eluruumi kulusid tõendavad dokumendid (elektri- ja kommunaalteenuste arved ning vajadusel üürileping). Kui laps osaleb huviõppes erahuvikoolis, tuleb lisaks esitada huvikooli tõend huvikoolis õppimise ja õppetasu suuruse kohta. Munitsipaalhuvikoolis (Võru Spordikool, Võru Muusikakool, Võru Kunstikool) õppimise puhul huvikooli tõendit vaja esitada ei ole.

Sotsiaaltööspetsialist kontrollib taotluse vastavust „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra” tingimustele. Otsuse toetuse andmise või sellest keeldumise kohta teeb komisjoni ettepanekul linnavalitsus. Huvitegevuse toetus kantakse kooli arvelduskontole kümne tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

Selgitus toimetulekupiiri arvutamiseks.

Toimetulekupiir on summa, mis jääb perele kätte pärast seda, kui sissetulekust on maha arvatud eluruumide kulu. 2020. aastal on riiklikult kehtestatud toimetulekupiir üksi elavale inimesele või perekonna esimesele täiskasvanud liikmele 150 eurot kuus. Iga alaealise liikme toimetulekpiir on 180 eurot kuus. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 120 eurot kuus.

Näited:

Ühe lapsega üksinda last kasvatav pere: 150+ 180 = 330 eurot. Selle pere toimetulekupiiriks pärast eluaseme kulude mahaarvamist on 330 eurot. Huvitegevuse toetuse taotlemise õiguse arvutamiseks tuleb toimetulekupiir korrutada 1,5 -ga. Seega on õigus huvitegevuse toetust lapsele taotleda sellel perel juhul, kui pärast eluaseme kulude maha arvamist jääb perele vähem kui 495 eurot.
3-liikmeline perekond, kus on 2 täiskasvanut ja 1 alaealine laps: 150+120+180 = 450 eurot. Lapsele huvitegevuse toetuse taotlemise õigus tekib perel, kus pärast eluaseme kulude mahaarvamist jääb perele vähem kui 450 x 1,5 = 675 eurot.
4-liikmeline perekond, kus on 2 täiskasvanut ja 2 alaealist last: 150+120+180+180= 630 eurot. 630 x 1,5 = 945 eurot.
5-liikmeline perekond, kus on 2 täiskasvanut ja 3 alaealist last: 150+120+180+180+180 = 810 eurot. 810 x 1,5 = 1215 eurot.
5-liikmeline perekond, kus on 2 täiskasvanut, 2 alaealist last ja 1 täiskasvanud laps: 150+120+180+180+120 = 750 eurot. 750 x 1,5 = 1125 eurot.

LISAINFO

Eve Tšegurov
Võru Linnavalitsus
Sotsiaaltööspetsialist
tel 785 0942
e-mail eve.tsegurov@voru.ee