Head lapsevanemad ja kunstikooli õppurid!

Võru Kunstikool alustab uut kooliaastat kontaktõppes. Samas ei tohi me unustada, et koroonaviirus ei ole kadunud ja turvalisuse tagamiseks ning nakatumisohu minimeerimiseks on vajalik kasutada ettevaatusabinõusid.

Kokkulepete aluseks on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt koolidele edastatud soovitused.

Aitame ühiselt kaasa viiruse leviku tõkestamisele!

  • Jätkuvalt hoiame distantsi ja peseme hoolikalt oma käsi. Lisaks on desinfitseerimisvahendid kooli sissepääsu ja tualettruumide juures.
  • Soovitame kunstikooli tulla jalgsi või rattaga, võimalusel vältida ühistransporti.
  • Kunstikooli ruumidesse tulla mitte varem, kui 10 min enne oma tunni algust.
  • Õpilastel, kes soovivad kasutada kunstikooli ruumides maski või kindaid, peavad need endal kaasas olema.
  • Lapsevanemaid, külalisi ja võõraid me kooli ruumidesse õppeperioodil ilma kutsumata ei luba, v.a. eelkooliealisi tundi toovad vanemad, kui lapsevanem on terve. Teistel vanematel palume vajadusel võtta kooli töötajaga ühendust ja lepime kohtumise kokku.
  • Mistahes viirusnakkuse sümptomitega (köha, kurguvalu, nohu, palavik, halb enesetunne, iiveldus, väsimus vms) õppur kunstikooli ei tule (ka kergete haigustunnustega).
  • Kui haigusnähtudega laps on siiski kooli tulnud, saadab õpperühma õpetaja lapse koheselt koju ja informeerib lapsevanemat, vajadusel isoleerib lapse rühmast lapsevanema järgi tulemiseni.
  • Kui koolis on diagnoositud viirusnakkusega õpilane või töötaja, siis saadetakse distantsõppele kõik, kes on nakatunuga kokku puutunud (rühmakaaslased, lähikolleegid jne) ning õppetöö toimub tunniplaani alusel kas videotunnina või eKooli kaudu edastatud tööjuhendi põhjal.
  • Lapsevanem jälgib pidevalt kunstikooli eKooli, mille kaudu edastatakse vajalikku infot koolis toimuvate korralduste kohta.
  • Terve kooli distantsõppele saatmine on äärmuslik abinõu, mis võetakse kasutusele kõige viimase võimalusena.

Turvalist kooliaastat!