Ilon Wiklandi 91. sünnipäeval kuulutati Haapsalus välja Ilon Wiklandi nimelise noore kunstniku preemia konkursi laureaadid.

Meil on rõõm teatada, et laureaadi tiitli ja preemia saajad olid Marie Martine Lupp Võru Kunstikoolist ja Elise Lissel Pähkel Vanalinna Hariduskolleegiumist, eripreemia pälvis Angela Lauge Kuressaare Kunstikoolist.

Konkurss toimub juba seitsmendat aastat ja on ellu kutsutud eesmärgiga julgustada ja innustada noori kunstnikke nende loometee alguses. Tegemist on ainulaadse omataolise konkursiga, mis on suunatud süvitsi kunstiga tegelevatele 14-18 aastastele noortele ja leiab palju kajastust. Konkursile tuleb esitada vähemalt üks töö vabalt valitud teemal ja 2 illustratsiooni. Selle aasta teemaks oli illustratsioonid muinasjutule “Kaksteist kaarnat”. Võidufondiks on 1000 eurot, mille jagamise otsustab žürii. Žürii liikmed Urmas Viik, Krista Kumberg, Karin Mägi, Tea Tammelaan ja Viive Noor olid rõõmsad, et keeruline aeg ja huviharidusele seatud piirangud konkursist osavõtjatele takistuseks ei saanud. Selgi aastal oli osalejaid üle vabariigi – Tallinnast, Tartust, Viljandist, Haapsalust, Kuressaarest, Jürist, Koselt, Märjamaalt ja Võrust, kokku 24 noort.

Marie Martine Lupp Võru Kunstikoolist oli konkursi noorim osavõtja ja žürii sõnutsi sai ta võidu tehniliselt leidlike ja kompositsiooniliselt huvitavate tööde eest. Muinaslugu on illustratsioonidel tõlgendatud põneva nurga alt, loo meeleolu on hästi tabatud ning oskuslikult ja osava kergusega on kasutatud kollaaži. Õnnitleme ka Marie Martine juhendajat-õpetajat Tiina Suumanni.

Autasustamine toimus sel korral veebi vahendusel, kus lisaks konkursil üles astunud parimatele noorkunstnikele ja korraldajatele osales ka žürii esimees graafik, illustraator Urmas Viik, kes andis konkursi tööde näitusest ülevaate.

Marie Martine tööd said kiituse heade ja huvitavate valikute eest. Silma torkas mustvalgete vahendite ja ka sellise professionaalse võtte, nagu ankurkujundi väga oskuslik kasutamine ning illustreeritava loo dramaatika väga hea edasi andmine. Vaba teemaga tööde kohta öeldi järgmist: „Huvitavalt ja tundlikult on kasutatud varju modelleerimist. Üks põnevamaid töid sellel näitusel. Detailidest saab leida väga palju tõlgendatavat ja pildil on olemas metatasand.“

Ekraani vahendusel ütles Marie Martine auhindade väljakuulutamisel, et kunstiga tegelemine on tema vaba aja lemmiktegevus ja ta väga naudib seda. Seda on näha ja tunda ka kunstikooli tundides, kus Marie Martine on silma jäänud juba I kursusest alates, kui väga hea süvenemisvõimega ja töökas õpilane. Samuti on märgata tugevat Marie arengut kunstikooli aastate jooksul nii tema õppeülesannete omapärastes lahendustes kui käekirja vormumises.

Soovime Marie Martinele palju-palju õnne, ikka teravaid pliiatseid, häid ideid ja rõõmsat meelt oma huvialaga tegelemisel! Juhhuuu!

illustratsioon muinasjutule “Kaksteist kaarnat”

vaba teema töö

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liia Leppik