Tiina Suumann – Võru linna aasta õpetaja 2021!

Palju õnne!

Õpetaja Tiina õpetab kunstikoolis maalimist, joonistamist, interdistsiplinaarseid kunste, kunstilugu ja arvutigraafikat. Tal on ainealaselt huvitavad õppeülesanded, head ideede püstitused ning tugev ettevalmistus tundideks. Samuti kujundab ta põnevalt ja maitsekalt kooli ürituste ja ettevõtmiste visuaalgraafikat: kuulutusi, reklaamlehti, kutseid, tänukirju. Koos õpilastega valmivad ka õpetaja Tiina eestvõtmisel kunstikooli iga-aastased digitaalsed jõulukaardid.

 Õpetaja Tiina juhendamisel on kaks aastat järjest konkursilt Ilon Wiklandi nimelise noore kunstniku preemia konkurss, toonud võidu koju Võru Kunstikooli õpilased: 2020.  ja 2021. a. Konkurss leiab laialdast vastukaja meedias ja seega on kaasa toonud ka au ja kuulsust Võru linnale.

Kunstivaldkonna aineolümpiaadide esimesed kohad nii kohalikul, kui üleriigilisel tasandil tulevad enamasti huvikooli õppuritele. Õpetaja Tiina on aastaid juhendanud olümpiaadidel osalejaid ja kunstikooli õpilased on saavutanud kõrgeid kohti. Lisaks osales õpetaja tänavu Eesti Kunstikoolide Liidu õppeülesannete konkursil. Konkursi kõrgetasemeline komisjon nimetas õpetaja Tiina töö kolme parima hulka.

Õpetaja Tiina on alati abivalmis, väga töökas ja kohusetundlik. Nii õppurid kui kolleegid saavad tema käest alati head nõu ja abi.

Palju, palju õnne veelkord!