Õpilaste vastuvõtt Võru Kunstikooli 2022/23 õ-a.

Kooli vastuvõtuks palun valige sobiv allolev vastuvõtu taotlus ja täitke  link.

K U N S T

Vastuvõtu taotlus – kunsti õppesuund – eelkooliealised
Vastuvõtu taotlus – kunsti õppesuund – põhiõpe ja eelõpe
Vastuvõtu taotlus – kunsti õppesuund – valikained, noorte kunstistuudio

T A N T S

Vastuvõtu taotlus – tantsu õppesuund – eelkooliealised
Vastuvõtu taotlus – tantsu õppesuund – põhiõpe

Taotlus tuleb esitada ka eelneva(te)l õppeaasta(te)l kunstikoolis õppinud õpilase vanemal, välja arvatud põhiõppe õpilased.

Kui on soovi, võib avalduse tuua kunstikooli või täita see kohapeal (Lembitu t. 2, III korrus)
1. – 2. septembril 2022 kella 13– 17.

Õppetöö algab 5. septembrist!
Vabade kohtade olemasolul võetakse õpilasi vastu ka õppeaasta jooksul.

 

Vastuvõtt õppesuunal KUNST

Vanus Õpperühm Tunde nädalas Õppetasu kuus EUR Lisainfo
6 – 7 Eelõpe (eelkooliealistele) 2 x 1 18 Õppetöö LA-s Päkapikk
6 – 7 Eelõpe (eelkooliealistele) 2 x 1

1 x 1

18

12

Õppetöö kunstikoolis
6 – 7 Eelõpe (eelkooliealistele) 1 x 1 12 Õppetöö LA-s Sõleke
7 – 9 Eelõpe kooliealistele (I – III kl) 2 x 2 22  
    1 x 2 17  
10 – 12 Põhiõpe I kursus (alates IV kl) 2 x 3 28  
         
12 – 14 Põhiõpe III kursus (alates VIkl) 2 x 3 28 2-3 vaba kohta
10 – 15 Valikaine joonistamine+maalimine 1 x 2 17  
10 – 15 Valikaine keraamika 1 x 2 17  
         
10 – 15 Kaks valikainet 2 x 2 22  
16 – 19 UUS! Noorte kunstistuudio
(kaks valikainet)
2 x 2 22  
16 – 19 UUS! Noorte kunstistuudio
(üks valikaine)
1 x 2     17  

Vastuvõtt õppesuunal TANTS

Vanus Õpperühm Tunde nädalas Õppetasu kuus EUR
4 – 6 Eelõpe eelkooliealistele 2 x 1 22
7 – 19 Tantsu põhiõpe (I – V) 2-3 x 2-3 22

NB! Õppegrupid täiskasvanutele – kunst ja tants – alustavad tööd alates oktoobrist 2022.
Jälgige reklaami !

Kunstikooli kontaktid: 
Lembitu 2, Võru (III korrus)
tel 782 8031 (sekretär, õpetajate tuba), 782 4326 (direktor)
e-post – kunstikool@voru.ee