1. Hoolekogu kuulas ära ja kiitis heaks direktori aruande 2017. aasta tegevuse kohta.
  2. Kiita heaks ja rakendada alates 2018/19 õppeaastast valikainete õppe võimalus; valikaineteks: joonistamine, maalimine, graafika, keraamika, fotograafia.