Hoolekogu teeb linnavalitsusele ettepaneku tõsta kõigi tantsugruppide, mudilaste eelõppe, eelõppe, täiendõppe, huviõppe ja tarbekunsti  õppetasu 14 euroni ja osalise õppe tasu  7 euroni.