1. Hoolekogu kiitis heaks õppetasude tõstmise alates 2020/21 õppeaastast.