1. Kiita heaks linnale 2016. a. eelarve kulude täiendavaks finantseerimiseks esitatav taotlus.

2. Hoolekogu teeb ettepaneku linna volikogule suurendada kunstikooli pearaha kõigil tasemetel 13 eurot alates 01.01.2016, et kunstikool saaks tõsta õpetajate palku 5 %.