1. Hoolekogu tutvus ja kiitis heaks direktori aruande 2019. aasta tegevuse kohta.