1. Hoolekogu kuulas ära direktori 2014. aasta kokkuvõtte tutvustamise.

2. Hoolekogu teeb Võru linnavalitsusele ettepaneku vaadata üle koolide pearahastuse süsteem.