Kiita heaks kooli 2011-12 õa tegevuskava ja 2012 a eelarve projekt.