Kiita heaks õppemaksu tõus põhiõppes 25-eurole, teistes õppegruppides 18-eurole, osalises õppes 12-eurole ja isemajandavates täiskasvanute gruppides 27-le ja 25-le eurole.