1. Hoolekogu esimeheks valida Inge Järvpõld ja aseesimeheks Ingrid Luik-Semevsky. Protokollijaks valida Marju Parv.

2. Hoolekogu kuulas ära direktori aruande kunstikooli tegevuse kohta.

3. Hoolekogu tegevusplaani koostamise osas lepiti kokku, et tegevuskava arutelu ja koostamine toimub järgmisel hoolekogu koosolekul 9. juunil 2014 kell 18.00 Võru Kunstikoolis.