1. Hoolekogu kuulas ära ja kiitis heaks direktori aruande 2018. aasta tegevuse kohta.
  2. Kiita heaks õppekava arendustegevus.