1. Kiita heaks 2015. a eelarveprojekt.

2. Hoolekogu kuulas ära direktori üldtööplaani tutvustamise.