Kiita heaks Võru Kunstikooli 2014. a eelarve eelnõu.