1. Hoolekogu kinnitas Võru Kunstikooli arengukava aastateks 2021-2025.