Tööde autorid vasakult paremale: Jane Mustrik, Sireliis Viiberg, Marie-Martine Lupp ja Liis-Loreen Sepp