Võru Kunstikool

Huvitegevuse toetus on mõeldud peredele, kelle sissetulek on väiksem kui 1,5-kordne toimetulekupiir. Toetust saab taotleda 7–19-aastase õpilase ühe huvikooli ühe õppekava õppekulu maksmisest vabastamiseks. Õppimist huvikooli ettevalmistus- ja lisa-aastaklassis ei toetata.

Head õpilased, õpetajad ja lapsevanemad!

Seoses Eesti riigis välja kuulutatud eriolukorraga jäävad meie kooli uksed suletuks kuni 3.maini. 

Õppetöö kunstikoolis toimub osaliselt ja distantsõppena. Õppeülesanded ja juhendid  edastavad õpetajad kontaktisikuks märgitud lastevanemate e-posti kaudu.

Head õpilased, õpetajad ja lapsevanemad!

Seoses Eesti riigis välja kuulutatud eriolukorraga, on ka pärast 17. märtsi meie kooli uksed suletud.

Õppetöö toimub osaliselt ja distantsõppena.  Iga kahe nädala tagant hinnatakse olukorda ja tehakse edaspidised otsused.

Seoses COVID-19 koroonaviiruse tuvastamise ja selle leviku tõkestamisega võttis linnavalitsus konsulteerides Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajaga täna vastu otsuse sulgeda ajutiselt või viia distantsõppele kultuuri- ja haridusasutused sh Võru Kunstikool, perioodil 12.03–17.03.2020.

Veebruaris 2020 toimunud Võru maakonna kunstiolümpiaadi piirkondlikus voorus näitasid taas kõrget taset kunstikooli praegused ja endised õpilased.