lilleseadeõpetaja
sekretär

telefon: 78 280 31 (õpetajate tuba)
e-post: kunstikool@voru.ee

haridus: kesk-eri haridus
õppeasutus: Räpina Kõrgem Aianduskool
aianduse eriala