002esipostMärtsis  2012 saab kunstikooli fuajees vaadata põhiõppe õpilaste kursusetööde näitust.

Rakendamaks maksimaalselt kunstiõpilaste loomingulisust ja arendamaks veelgi loovat mõtlemist, on põhiõppe õpilastele antud võimalus teostada II poolaasta alguskuudel iseseisev, õppekavaväline kunstiprojekt kõikides õppeainetes. Tegemist on ka põhiõppe lõputöö analoogiga, kuid väiksemas mahus, et V kursuse viimasel poolaastal, kui lõputöö ees ootamas, oleks ettekujutus iseseisva töö protsessist ja vaim valmis. Kursusetööd teostasid põhiõppe II-IV kursuse õpilased. Lihtsustamaks teema valikut, oli igale kursusele pakutud kolm erinevat teemat; võimalus oli ka päris oma teemaga välja tulla. Mõtteid mõlgutada ja kavandamist alustada sai juba oktoobrist. Nii mõnigi noor kunstnik üllatas tööde esitlusel õpetajaid ja kaaslasigi hea loo ning esinemisjulgusega. Kursusetööde hindamisel arvestatakse ideed, kavandamise protsessi ja tulemit ning kasutatakse kujundavat hindamissüsteemi.

Noored ise kursusetöödest ja esitlusest:

… See oli huvitav kogemus, kindlasti hea ettevalmistus lõputööks. Aega oli piisavalt, ideed voolasid ja pintsel käis. … Jäin kõigega rahule, v.a. graafika teine trükk.

Mulle meeldis see, et kõikide kursuste õpilased esitlesid oma töid hästi huvitavalt. Oli hea teisi kuulata!

See viis võlus mind (tu-du-du), see viis köitis mind, kui esmakordselt…

…väga palju läks aega idee leidmisega. Muidu – täitsa normaalne.

Töödega olen rahul ja ajaga tulin hästi toime. Näitus kursusetöödest meeldib mulle väga.

Kursusetööde tegemine oli väga arendav. Me kõik nautisime seda.

… kulges suht hästi aga noh, vahepeal oli natuke raske ka…

Kavandamise protsess läks ladusalt, kuigi mitu korda oli tunne, et ei tea, kas sai valitud ikka õige teema.