Lastekaitse Liit koostöös heategevusprogrammiga “Jõulutunnel” jagavad saadud annetusi abi vajavate laste huvihariduse toetamiseks. Kokku koguti “Jõulutunneli” abiga 144 895 eurot!

Toetus on suunatud vanavanemate kasvatada jäänud lastele, lasterikastest peredest pärit lastele, raskustesse sattunud perede lastele ja lastele, kes mingil põhjustel huvihariduseks toetust vajavad. Toetuse eesmärgiks on suurendada abi vajavate laste arenguvõimalusi. Toetuse kasutusvaldkondadeks on lapse huvikoolis käimise transpordikulud, õppevahendite kulud või õppetasud.

Tutvuge heategevusprogrammi kriteeriumitega siin.

Taotlus tuleb esitada kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakonda. Taotluse esitamise viimane tähtaeg on 20. veebruar 2015.

Taotluse vormi leiate siit.