plakat 2015 aastanäitus on avatud 30. märtsist – 24. aprillini Võru Kandles, Linnagalerii I korrusel

Näituse avamine toimub teisipäeval, 31. märtsil algusega kell 17.

Kõik huvilised on oodatud!

Ruudu pindala võrdub ruudu külje ruuduga ja ümbermõõt külgede summaga, kuubi pindala aga kuuekordse serva ruuduga ja ruumala kuubi serva kuubiga…
S = a²    P = 4a    S ᵗ = 6 · a²    V = a³
Kunstis on matemaatikat ja maateadust, füüsikat ja keemiat, ajalugu ja inimeseõpetust, luulet ja muusikat ning vastupidi.

Ruut on kuubi külg. Kuubi sisse võib mahtuda lugematu arv ruute – oleneb ruudu suurusest, tema külje pikkusest. Kuup on ruut otsevaates, kuid kahemõõtmelisel tasapinnal perspektiivis kujutamisel muutuvad kuubi ruudukujulised küljed hoopis rombilaadseteks kujunditeks. Nende kujundite küljed ei ole paralleelsed ja koonduvad silmapiiri pagupunktidesse. Kuubist saab paberil „päris“ kuup, kui seda vormida valguse ja varjuga. Tulenevalt valgusallika kaugusest ja intensiivsusest on kõik kuubi nähtavad küljed erinevat tooni, kuigi kõik küljeruudud on sama värvi.

Ruudukujuline võib olla aken ja laud ja paber ja … tasku. Ruutudest võib ehitada piiramata pinna või bordüüri, olenevalt elementide rütmist ja paigutusest. Ruudu formaat on ideaalne tsentraalkompositsiooni loomiseks. Kuupi on lihtne teha paberist -külgi saab voltida ja kokkukleepimiseks on võimalik jätta lisatasapinnad. 5 cm küljepikkusega kuubi meisterdamiseks näiteks savist kulub 125 cm³ materjali (V=5³=125).

Tänavusel Võru Kunstikooli super-mega-lahedal aastanäitusel, pealkirjaga RUUT KUUBIS esinevad põhiõppe, huviõppe, tarbekunsti ja noorte kunstistuudio õpilased, 72 noort kunstnikku vanuses 11-18 eluaastat, keda juhendavad ja suunavad õpetajad: Tiina Suumann, Inna Süving, Angela Orro, Delija-Kristina Tammik, Urve Mill, Tanel Tolsting ja Liia Leppik.

Liia Leppik, kunstikooli direktor