Täname kõiki lapsevanemaid, kes osalesid Võru Kunstikooli rahuloluküsitluses!

Küsitlus saadeti 190 õpilase lapsevanemale. Jätsime küsitlusest kõrvale mudilasrühmade lapsevanemad, kes kõigi küsimustega ei haaku. Vastajaid oli kokku 91 ehk 48% küsitletutest.
Anonüümne küsitlus viidi läbi ajavahemikul 29.03. – 12.04.2016 interneti keskkonnas Google docs. Küsimustik saadeti lapsevanematele e-posti teel. Küsimused puudutasid õppetööd, info liikumist, keskkonda, suhteid ning kooli mainet ja üldist rahulolu.

Täname kõigi konstruktiivsete ettepanekute ja heade soovide/soovituste eest! Kool püüab jõudumööda ettepanekutega arvestada.

Küsitluse tulemustega saate tutvuda siin