Võru Kunstikooli suvine kunstilaager toimub 1. – 5. augustil 2016 Moostes.

Ööbimine toimub Mooste Põhikoolis, mis asub ilusas mõisahoones.
Laagri osavõtutasu 80€ palume tasuda hiljemalt 31. maiks 2016 Võru Kunstikooli arveldusarvele
SEB Pank: 10220032995018
Swedpank: 221023375313
Lisada kindlasti lapse nimi ja märgusõna LAAGER.
Laagri osavõtutasu sisaldab: toitlustamist 3 korda päevas, ööbimistasu ja osalist õppevahendite kulu.

suvepraktika kava