Õpilased, kes lõpetavad kunstiharidust andva huvikooli, ei pea esitama sisseastumisel Tartu Kunstikooli portfooliot.
Tartu Kunstikool usaldab huvikoolides tehtavat tööd ning ei sunni õppida soovijaid end uuesti tõestama.
Küll aga on vaja tulla vestlusele, et saada omavahel tuttavaks ning teha erialaeksam, et saada aimu, milline disainieriala sisseastujale kõige paremini sobib.
Tartu Kunstikoolis saavad huvikoolidest tulnud õppijad rakendada oma kunstioskused erialaõppes.
Kõige parem on see töö ja see amet, kus on sees tegijale sobivat hobitegevust ja meelelahutust:).

Rohkem infot:
http://www.tartukunstikool.ee

Lugupidamisega
Tartu Kunstikooli direktor
Kadi Kreis