Lapsele on huvikoolis osalemiseks võimalik taotleda õppetasust vabastamist.

„Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korda” lisandus huvitegevuse toetus. Võru linna peredel, kelle sissetulek on väiksem kui 1,5-kordne toimetulekupiir, on võimalik taotleda toetust lapse huvitegevuse õppekulude katmiseks. Toetust saab taotleda huvikooli 7–19-aastase õpilase ühe huviringi õppekulu maksmisest vabastamiseks. 
Huvitegevuse toetuse saamiseks esitab lapsevanem Võru linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda taotluse, millele on lisatud eelneva kuu eluruumi kulusid tõendavad dokumendid (elektri- ja kommunaalteenuste arved ning vajadusel üürileping). Võru Kunstikoolis õppimise puhul huvikooli tõendit vaja esitada ei ole.

2017/18 õppeaastal saab taotlusi huvikooli õppemaksust vabastamiseks esitada kolm korda õppeaastas:
1. novembriks (õppemaksuvabastus septembrist detsembrini)
10. jaanuariks (õppemaksuvabastus jaanuarist veebruarini)
10. märtsiks (õppemaksuvabastus märtsist maini).
Linnavalitsuse ametnik kontrollib taotluse vastavust „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korrale”. Otsuse toetuse andmise või sellest keeldumise kohta teeb komisjoni ettepanekul linnavalitsus. 

Viide taotlusele

Toimetulekupiiri arvutamine
Toimetulekupiir on summa, mis jääb perele kätte pärast seda, kui sissetulekust on maha arvatud eluruumide kulu. 2017. aastal on riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri määr 130 eurot kuus lastele ja perekonna esimesele täiskasvanud liikmele ning 104 eurot pere igale järgmisele täiskasvanud liikmele.
Näited:
1) Ühe lapsega üksinda last kasvatav pere: 2 x 130 € = 260 €. Selle pere toimetulekupiiriks pärast eluasemekulude mahaarvamist on 260 €. Huvitegevuse toetuse taotlemise õiguse arvutamiseks tuleb toimetulekupiir korrutada 1,5-ga. Seega on sellel perel õigus taotleda lapsele huvitegevuse toetust juhul, kui pärast eluasemekulude maha arvamist jääb perele vähem kui 390 €.
2) 3-liikmeline perekond, kus on 2 täiskasvanut ja 1 alaealine laps: 2 x 130 € + 104 € = 364 €. Lapsele huvitegevuse toetuse taotlemise õigus tekib, kui pärast eluasemekulude mahaarvamist jääb perele vähem kui 364 € x 1,5 = 546 €.
3) 4-liikmeline perekond, kus on 2 täiskasvanut ja 2 alaealist last: 3 x 130 € + 104 € = 494 €. 494 € x 1,5 = 741 €.
4) 5-liikmeline perekond, kus on 2 täiskasvanut ja 3 alaealist last: 4 x 130 € + 104 € = 624 €. 624 € x 1,5 = 936 €.
5) 5-liikmeline perekond, kus on 2 täiskasvanut, 2 alaealist last ja 1 täiskasvanud laps: 3 x 130 € + 2 x 104 € = 598 €. 598 € x 1,5 = 897 €.