ON ALANUD  ÕPILASTE VASTUVÕTT VÕRU KUNSTIKOOLI  2020/21 ÕPPEAASTAKS!

Kooli vastuvõtuks palun valige ja täike allolev elektrooniline taotlus.

Vastuvõtu taotlusi saab esitada ka kohapeal
(Lembitu t. 2, III korrus)
1. – 4. septembril 2020 kella 12 – 17.

K U N S T
 Vastuvõtu taotlus – kunsti õppesuund – eelkooliealised
 Vastuvõtu taotlus – kunsti õppesuund – põhiõpe ja eelõpe
 Vastuvõtu taotlus – kunsti õppesuund – valikainete õpe

T A N T S
 Vastuvõtu taotlus – tantsu õppesuund – eelkooliealised
 Vastuvõtu taotlus – tantsu õppesuund – põhiõpe

 

Taotlus tuleb esitada ka eelneva(te)l õppeaasta(te)l kunstikoolis õppinud õpilase vanemal, välja arvatud põhiõppe õpilased.

Õppegrupid komplekteeritakse hiljemalt 4. septembriks.

Õppetöö algab käesoleval õppeaastal 7. septembrist!
Vabade kohtade olemasolul võetakse õpilasi vastu ka õppeaasta jooksul.

 

Vastuvõtt õppesuunal KUNST

Vanus Õpperühm Tunde nädalas Õppetasu kuus EUR Lisainfo
5 – 6 Eelõpe (eelkooliealistele) 2 x 1 18 Õppetöö lasteaedades Sõleke, Päkapikk
5 – 6 Eelõpe (eelkooliealistele) 1 x 1 12 Õppetöö kunstikoolis
7 – 9 Eelõpe kooliealistele (I-III kl) 2 x 2 18  
    1 x 2 12  
10 – 12 Põhiõpe I kursus (alates IV kl) 2 x 3 26  
11 – 13 Põhiõpe II kursus (alates V kl) 3 x 3 26  Üks vaba koht
12 – 14 Põhiõpe III kursus (alates VI kl) 3 x 3 26  Üks vaba koht
10-15, 16-19 Valikaine joonistamine+maalimine 1 x 2 12  
10-15, 16-19 Valikaine keraamika 1 x 2 12  
10-15, 16-19 Valikaine graafika 1 x 2 12  
10-15, 16-19 Kaks valikainet 2 x 2 18  

 

Vastuvõtt õppesuunal TANTS

Vanus Õpperühm Tunde nädalas Õppetasu kuus EUR Lisainfo
4 – 6 Eelõpe eelkooliealistele 2 x 1 20  
7 – 19 Tantsu põhiõpe (I-V) 2-3 x 2-3 20  

 

 

 

 

 2020/21 õ-a 3. perioodi tunniplaan:

 

NB! Õppegrupid täiskasvanutele – kunst ja tants – alustavad tööd alates oktoobrist 2020.
Jälgige reklaami !

Kunstikooli kontaktid: 
Lembitu 2, Võru (III korrus)
tel 782 8031 (sekretär, õpetajate tuba), 782 4326 (direktor)
e-post – kunstikool@voru.ee