Aastanäitus on avatud Võru Linnagaleriis 02.05 – 04.06 !

  1. aasta on raamatukogude aasta… raamatute, lugemise, lugude aasta. Ja nii nagu eelmistelgi aastatel, oleme sidunud iga õppeaasta tööd teema-aastaga. Raamatukogus saad täita seljakoti põnevate raamatutega, uurida uuemat ajakirjandust ja vahel kohtuda ka kirjanikuga. Kui suurest infohulgast ei oska enam eristada, mis õige, mis vale, saab jälle abi raamatutest. Raamatukogu on tarkuse kodu ja põnevuse allikas.

Kunstikooli põhiõppe ja valikainete noored ongi oma töödeks ainest saanud kas raamatuid lugedes või ise lugusid fantaseerides ja luues. Lood on meie ümber ka päris olemas, vaja vaid märgata ja üles joonistada, maalida, voolida, pildistada: loodus, inspireerivad maastikud, looma- ja taimeriik, igapäevaelu koos eripärade ja traditsioonidega, arenev maailm meie ümber – siit algabki lugu. Näitusel esinevad põhiõppe I – V kursuse ja valikainete õpilased. Magustoiduks on põhiõppe XIX lennu lõputööd, autoriteks noored kunstnikud Marie Martine Lupp, Karin Raudsepp, Kaisa Kartau, Carol Koger ja Isabel Tigasing, kelle poole õppeaasta pikkust rasket mõttetööd ja kunsti sukeldumist juhendasid õpetajad Tiina Suumann ja Triin Kristerson.

Paralleelselt aastanäituse ja õpetajate tööde näitustega Kandles saab maikuu vältel näha meie kõige pisemate, eelõppe gruppide õpilaste tõid Võru Keskraamatukogu lasteosakonna Tähesaalis.

Kunstikooli õpilasi juhendasid õpetajad Triin Kristerson, Inna Süving, Urve Mill, Tiina Suumann, Liisu Tool ja Danel Rinaldo.

Pilte näituse avamisest.

Toredaid näituseelamusi!

Liia Leppik