Kui sa soovid kaasa rääkida Võru kunsti- ja tantsuelus, siis oled oodatud kandideerima VÕRU KUNSTIKOOLI DIREKTORI ametikohale!
Direktorina on sul ainulaadne võimalus
– luua lastele ja täiskasvanutele tingimusi kunsti- ja tantsualaseks arenguks ja selleks kindlustada kunstikooli kooli töötajate professionaalsus
– kavandada kunstikooli strateegilisi ja igapäevaseid õppe-kasvatustegevusi ning juhtida kooli finants- ja õiguspärast tegevust kooli pidaja, hoolekogu ja õppenõukogu toetusel

Kui sinus tärkas huvi, siis vaata lisainfot kandidaadile esitatavate ootuste kohta https://www.voru.ee/et/kuulutus2

Ootame sind!